LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MỸ

Vietmytour 15 năm chuyên Tour du lịch và dịch vụ Visa Mỹ – Âu – Úc – Canada.

Là một trong những công ty có tỉ lệ đậu Visa cao nhất tại Việt Nam.

“ĐI MỸ – TÌM VIỆT MỸ – ĐI MỸ KHÔNG SUY NGHĨ”

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MỸ BỜ TÂY

** BỜ TÂY – THĂM THÂN (8N7Đ) LOS ANGELES – SAN DIEGO
 Chương trình chi tiết tại đây 

Tháng 02: 22/02 – 39.900.000 VND 

Tháng 03: 31/03 – 39.900.000 VND 
Tháng 04: 30/04 – 39.900.000 VND 
Tháng 05: 27/05 – 39.900.000 VND 
Tháng 06: 25/06 – 39.900.000 VND 
Tháng 07: 26/07 – 39.900.000 VND 
Tháng 08: 22/08 – 39.900.000 VND 
Tháng 09: 23/09 – 39.900.000 VND 
Tháng 10: 26/10 – 39.900.000 VND 

** BỜ TÂY HOA KỲ (7N6Đ) LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO – GRAN CANYON – HOOVER DAM LAKE MEAD  UNIVERSAL STUDIO – HOLLYWOOD

Chương trình chi tiết tại đây 

Tháng 02: 22/02 – 59.900.000 VND 

Tháng 03: 31/03 – 59.900.000 VND 
Tháng 04: 30/04 – 59.900.000 VND 
Tháng 05: 27/05 – 59.900.000 VND 
Tháng 06: 25/06 – 59.900.000 VND  
Tháng 07: 26/07 – 59.900.000 VND 
Tháng 08: 22/08 – 59.900.000 VND 
Tháng 09: 23/09 – 59.900.000 VND  
Tháng 10: 26/10 – 59.900.000 VND 

** BỜ TÂY HOA KỲ (9N8Đ) LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO – GRAND CANYON – HOOVER DAM LAKE MEAD – UNIVERSAL STUDIO – HOLLYWOOD – SAN JOSE – SAN FRANCISCO (Tặng San Francisco)

Chương trình chi tiết tại đây 

Tháng 02: 22/02 – 69.900.000 VND

Tháng 03: 31/03 – 69.900.000 VND 
Tháng 04: 30/04 – 69.900.000 VND 
Tháng 05: 27/05 – 69.900.000 VND 
Tháng 06: 25/06 – 69.900.000 VND 
Tháng 07: 26/07 – 69.900.000 VND 
Tháng 08: 22/08 – 69.900.000 VND 
Tháng 09: 23/09 – 69.900.000 VND  
Tháng 10: 26/10 – 69.900.000 VND 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR BỜ ĐÔNG HOA KỲ

** BỜ ĐÔNG HOA KỲ (7N6Đ) NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC

Chương trình chi tiết tại đây 

Tháng 02: 18/02 – 69.900.000 VND

Tháng 03: 27/03 – 69.900.000 VND
Tháng 04: 26/04 – 69.900.000 VND 

** BỜ ĐÔNG HOA KỲ (10N9Đ) NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON DC – THÁC NIAGARA FALL – ANBALY – BOSTON

Chương trình chi tiết tại đây 

Tháng 05: 20/05 – 79.900.000 VND 
Tháng 06: 18/06 – 79.900.000 VND 
Tháng 07: 19/07 – 79.900.000 VND 
Tháng 08: 15/08 – 79.900.000 VND 
Tháng 09: 16/09 – 79.900.000 VND 
Tháng 10: 19/10 – 79.900.000 VND 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MỸ LIÊN TUYẾN

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (11N10Đ) NEW YORK – PHILADELPHIA- DELAWARE – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO

Chương trình chi tiết tại đây 

Tháng 02: 18/02 – 99.900.000 VND 

Tháng 03: 27/03 – 99.900.000 VND
Tháng 04: 26/04 – 99.900.000 VND 

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (12N11Đ) NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON D.C – LAS VEGAS – GRAND CANYON – UNIVERSAL – SAN DIEGO – LOS ANGELES – SAN JOSE – SAN FRANCISCO (Tặng San Jose –  San Francisco)

Chương trình chi tiết tại đây 

Tháng 02: 18/02 – 109.900.000 VND 

Tháng 03: 27/03 – 109.900.000 VND
Tháng 04: 26/04 – 109.900.000 VND 

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (14N13Đ) NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON D.C – BOSTON – NIAGARA FALL – ALBANY LAS VEGAS LOS ANGELES – SAN DIEGO

Chương trình chi tiết tại đây 

Tháng 05: 20/05 – 119.900.000 VND 
Tháng 06: 18/06 – 119.900.000 VND 
Tháng 07: 19/07 – 119.900.000 VND 
Tháng 08: 15/08 – 119.900.000 VND 
Tháng 09: 16/09 – 119.900.000 VND 
Tháng 10: 19/10 – 119.900.000 VND 

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG CANADA – ĐÔNG HOA KỲ (12N11Đ) MOMTREAL – OTTAWA – TORONTO – NIAGARA FALL – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C

Chương trình chi tiết tại đây 

Tháng 06: 14/06 – 109.900.000 VND  
Tháng 07: 18/07 – 109.900.000 VND 
Tháng 08: 18/08 – 109.900.000 VND

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG CANADA – ĐÔNG HOA KỲ (13N12Đ) TORONTO – OTTAWA – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS

Chương trình chi tiết tại đây 

Tháng 06: 18/06 – 119.999.000 VND  
Tháng 07: 20/07 – 119.999.000 VND 
Tháng 08: 16/08 – 119.999.000 VND

** LIÊN TUYẾN TÂY CANADA – TÂY HOA KỲ (8N7Đ) VANCOUVER – VICTORIA – SAN FRANCISCO – SAN JOSÉ

Chương trình chi tiết tại đây 

Khởi Hành: 26/12

Các chương trình Tour Du Lịch tại Vietmytour